The New York Times  Computer Sweden, 19 augusti, sid 15Kristen Nygaard är död

Kristen Nygaard, professor i informatik i Oslo, avled hastigt natten till lördagen, i en ålder av 75 år. Nygaard var en av de riktigt stora inom datavetenskapen, känd bl a som konstruktör av programspråket SIMULA (tillsammans med Ole-Johan Dahl), det första objektorienterade språket, en insats som 2001 belönades med John von Neumann-medaljen och Turing-priset. Det senare räknas som datavetenskapens Nobelpris. Nygaard var också grundare av den s.k. skandinaviska skolan i systemutveckling där han gjorde Aarhus, Danmark, till världscentrum för aktionsforskning ("participatory design") på IT-området. Nygaard var en mycket färgstark forskare, politiskt verksam, aktiv in i det sista.

- Bo Dahlbom , 14. aug. 2002