JuniBevægelsens navngiver er død
Af Jens-Peter Bonde
 
Nekrolog: Professor Kristen Nygaard, den tidligere leder af "Nei til EU" i Norge er pludseligt død, 75 år gammel. Hele Europa har mistet en stor personlighed. Mere end nogen anden var det ham, som sikrede det norske Nei til EU ved den anden folkeafstemning i 1994.

Kristen Nygaard var oprindeligt medlem af det norske Venstre - Det radikale Venstres søsterparti - og deltog i Folkebevægelsen mod EF før den første folkeafstemning i 1972. Det var i hans hjem, at den norske modstand blev grundlagt ved et møde den 14. marts 1989 efter en første opstart den 7. november 1988.

Nygaard ledede Nei til EU fra 1990 til 1995.

Nygaard var også aktiv før den danske folkeafstemning om Maastricht-traktaten den 2. juni 1992. Han deltog i forskellige møder og var med på sejrsnatten i Cafe Rust i København. Her foreslog han, at den nye danske unionskritiske bevægelse kunne hedde JuniBevægelsen for at fastholde det danske Nej.

Nygaard var også med til EU-topmødet i Edinburgh i december 1992, hvor man forhandlede danske undtagelser. Et andet sted i byen mødtes omkring 100 europæiske unionsmodstandere og skabte den europæiske anti-Maastricht-bevægelse, TEAM.

Navnet og vedtægterne var mest Kristens opfindelse. Vi fejrede skabelsen med norsk Linie Akvavit på det værelse, som jeg delte med Kristen i den skotske hovedstad.

Vi havde ofte daglig kontakt og diskuterede strategi og taktik til de forskellige situationer. Kristen oplevede det danske nej til Maastricht som et stærkt håndslag til den norske modstand. Han var noget overrasket, da jeg på afstemningsnatten sagde, at han nu kunne forberede sig på en folkeafstemning om norsk medlemskab i EU.

For mig var det logisk, at EU ville lægge op til en hurtig udvidelse for at få en sejr efter fiaskoen ved den danske folkeafstemning. For Kristen var logikken, at han så måtte organisere den brede EF-modstand, der kunne hindre norsk medlemskab.

Her behøvede han en alliance mellem dem, der accepterede EØS-aftalen, og dem der også var imod den. Som formand for Nei til EU havde han permanent kontakt med de ledende modstandere i alle partier. Det var hans evne til at skabe og fastholde den brede alliance, som førte til, at modstanderne kunne fejre Nej-flertallet ved folkeafstemningen den 28. november 1994.

Da festen sluttede ud på de små timer tog jeg med Kristen hjem til lejligheden til et dejligt samvær i familiens skød. Kristen var ikke blot en stærk politisk personlighed. Han var også et kærligt familiemedlem for sine børn og børnebørn, og han blev en elsket legeonkel for mine børn, som han lærte at tegne norske trolde, når han ikke spillede dukketeater.

I sine sidste år genoptog han sin faglige karrierre med IT-foredrag verden rundt. Han oplevede til sin store glæde at få fagets to 'Nobel-priser' i 2001 og 2002. Det var Nygaard, som sammen med en kollega, Ole-Johan Dahl, opfandt det objektorienterede EDB-sprog 'Simula', som idag er den mest udbredte stilart til komplekse programmeringsopgaver.   

Også fagligt var Nygaard pioner. En overgang har Nygaard været gæsteprofessor på Matematisk Institut på Århus Universitet, hvor han også er udnævnt til æresdoktor.

Den danske EU-modstand i Folkebevægelsen mod EU og JuniBevægelsen har mistet en kær ven, som nu kun vil være åndeligt tilstede ved JuniBevægelsens ti-års-jubilæum den 23. august. Nygaard var i gang med grundige erindringer om EU-kampen, men nåede ikke selv at gøre dem færdige til udgivelse.

JuniBevægelsen vil være i Oslo med en sidste hilsen og et knus til de 3 børn og fru Johanne, som var Kristens sparringpartner og bedre halvdel.

Det var Johanne, som stod for den udsøgte røgede laks, den aften Nei til EU blev konstrueret i deres lejlighed i Niels Juelsgate i Oslo.