Papirutgaven, mandag 12. august, 2002, s. 7

Generalen Kristen Nygaard er død

- Kristen Nygaard var limet i Nei til EU. Han lærte oss å vise respekt for mangfoldet, sier Anne Enger Lahnstein. Strategen bak Nei til EU døde natt til lørdag.

Av Torgny Hasås og Magnus Marsdal

Kristen Nygaard ble 75 år. Han var leder av Nei til EU under kampen fram til folkeavstemmingen om norsk medlemsskap i EU i 1994 og dermed en av de mest innflytelsesrike personene i norsk politikk på 1990-tallet.

- Kristen Nygaard var limet i Nei til EU. Han lærte oss å vise respekt for mangfoldet, det som gjorde Nei til EU mulig, sier Anne Enger Lahnstein. Under EU-kampen i 1994 var Lahnstein leder for Senterpartiet og var i rollen som «Nei-dronning» den mest profilerte av nei-sidas ledere.

- Jeg tror Kristens rolle er undervurdert. Den var ekstremt viktig fordi han så tidlig gikk i gang med å bygge opp alliansen og organisasjon ute blant folk, mener Lahnstein.

- Hva lærte du av Nygaard?

- Veldig mye, ikke minst betydningen av fakta og kunnskap. Nei-sida var veldig kunnskapsrik, og Kristen tok tidlig initiativ til skolering.

Tverrpolitisk
Dag Seierstad, leder for SVs internasjonale utvalg, har vært medlem av styret i Nei til EU siden starten.

- Det er to ting som slo meg når det gjaldt Kristen Nygaard. Det ene var at han insisterte på at Nei til EU skulle være tverrpolitisk på en måte få andre levde opp til. Han skjønte at kampen kom til å bli jevn og hard og alle trengtes. Det var bare en grense, og det var i forhold til rasisme og fremmedfrykt, slik holdninger tolererte han ikke, sier Seierstad.

- Det andre var at hvis en så brei front skulle fungere, så var det viktig med en felles forståelse av virkeligheten. Ikke slik at alle skulle bankes inn i samme form, men vi skulle være enige om det som var grunnleggende. Nygaard mente at det viktigste med kampen mot norsk medlemskap i EU, var å verne om det lokale demokratiet, forteller Seierstad.

Ytterste venstre
- Strategien som Kristen Nygaard la da han startet Opplysningsutvalget om EF i 1989, fulgte Nei til EU helt til over folkesavstemninga, sier Arne Byrkjeflot. Som AKP-er i Nei til EU fikk Byrkjeflot merke hvordan Nygaard insisterte på at Nei til EU skulle samle bredt, helt ut til det ytterste venstre.

- Nygaard var svært flink til å skape enhet. Han tok alltid kontakt med oss i alle viktige spørsmål, og han satte som krav at det alltid var minst én RV-er i alle fylkesstyrene, selv om andre ønsket å stenge oss ute, forteller Byrkjeflot, som sier han ble spesielt imponert over taktikken til Nygaard i innspurten før 28. november 1994. Nei-lederen la argumentasjonen til side, og gikk over til å mobilisere nei-folk til å stemme.

- Dette var med på å skape en valgdeltakelse på opp mot 90 prosent enkelte steder, og det viste seg at dette var nødvendig for å få til et nei-flertall.

Internasjonalt anerkjent
- Det mest spennende med Kristen Nygaard er det som foregikk i området mellom politikken og faget, sier Gisle Hannemyr, stipendiat ved Institutt for informatikk ved Universitetet i Oslo.

Hannemyr trekker fram hvordan Kristen Nygaard brukte sin ekspertise som internasjonalt anerkjent forsker innen datateknologi i samarbeid med LO-forbundet Jern & metall på 70-tallet, til å starte et prosjekt som skulle forhindre at teknologien Nygaard hadde utviklet ble brukt til å disiplinere ansatte. Dette arbeidet har blitt nedfelt både i hovedavtalen og arbeidsmiljøloven.

- Nygaard utviklet sammen med Ole Johan Dahl objektorientert programmering. De skapte et nytt paradigme. I dag foregår så og si all utvikling av edb-systemer i hele verden på dette grunnlaget, sier Hannemyr. Nygaard var i gang med et nytt internasjonalt faglig prosjekt da han døde, og han skrev på en bok om den norske EU-kampen.
 

  Copyright © 2002 Klassekampen, gjengitt med tillatelse