Minneord til Kristen Nygaard

Det var med stor sorg vi mottok budskapet om Kristen Nygaards plutselige bortgang, bare 75 år gammel. Ingen av oss var forberedt på dette. Kristen var full av livsglede og hadde nylig påbegynt flere store forskningsprosjekter innafor sitt fagområde.

Det er mange som har mye å takke Kristen Nygaard for. Selvsagt er det mange andre som har del i Nei-sidens seier i 1994, men jeg tror ikke det er noen overdrivelse å si at uten Kristens framsynthet og glimrende strategiske evner kunne utfallet blitt et helt annet. Så tidlig som i 1988 så han hva som ville komme, og tok fatt i arbeidet med å organisere nei-siden og bygge opp kunnskap om EU-saken. Gjennom dette arbeidet var vi både godt forberedt og tidlig ute da EU-kampen startet for alvor.

For min egen del fikk jeg først lære Kristen å kjenne etter EU-kampen, da han med sitt sedvanlige glødende engasjement ønsket å fortsette arbeidet med å samle de kreftene som sto på Samholdssida i norsk politikk. Kristen har alltid hatt et stort engasjement for de svakeste i samfunnet, og var opptatt av å arbeide for en rettferdig fordeling både sosialt og geografisk.

Jeg har hatt stor glede og nytte av å diskutere med Kristen og ikke minst av å lytte til hans store kunnskap og evne til strategisk tenkning. Kristen ble også en viktig samarbeidspartner i min tid som kommunalminister og ga verdifull bistand i arbeidet med å utforme tanken bak «Den digitale allemannsrett» som skulle gi alle den samme mulighet til å utnytte moderne informasjonsteknologi uavhengig av bosted.

Sitt politiske virke startet Kristen Nygaard som medlem av Venstre, men meldte seg ut av partiet fordi han var sterkt uenig i Venstres politiske utvikling. Etter dette var han mangeårig medlem av Arbeiderpartiet, før han våren 2001 avsluttet sitt medlemskap i Arbeiderpartiet. Før valget i fjor høst oppfordret han folk til å stemme Senterpartiet i stedet for Arbeiderpartiet fordi han anså Senterpartiet som det beste redskapet i kampen for Samholdssida i norsk politikk.

Kristen Nygaard hadde ikke bare en arena. Hans livsverk vil stå seg også for kommende slekter. De fleste av oss kjente han som Nei-generalen. Mindre kjent for mange av oss var det betydningsfulle arbeidet han la ned innafor sitt fagområde - informatikk - gjennom utviklingen av Simula, grunnlaget for dagens dataprogrammer som har gjort datamaskinen til et hjelpemiddel og verktøy for folk flest. Da Bill Gates skapte Microsoft bygde han på Kristen Nygaards og Ole-Johan Dahls arbeide.

Vi er mange som vil minnes Kristen med takknemmelighet. Både for sitt samfunnsengasjement som førte Nei-siden fram til seier i 94 og som medmenneske og venn.

Kristen Nygaard er gått bort, men han vil likevel leve i oss i lang tid framover.

Takk Kristen.

Odd Roger Enoksen,
Leder Senterpartiet
27. aug. 2002