The New York Times

Fredag 16. august 2002

Dødsfald

Kristen Nygaard, professor, og tidligere leder af «Nei til EU« i Norge, 75 år.

Mere end nogen anden var det ham, som sikrede det norske nej til EU ved den anden folkeafstemning i 1994. Han var oprindeligt medlem af det norske Venstre - Det Radikale Venstres søsterparti - og deltog i Folkebevægelsen mod EF før den første folkeafstemning i 1972.

Det var i hans hjem, at den norske modstand blev grundlagt ved et møde den 14. marts 1989. Kristen Nygaard ledede «Nei til EU« fra 1990 til 1995. Kristen Nygaard var også aktiv før den danske folkeafstemning om Maastricht-traktaten den 2. juni 1992.

Han deltog i forskjellige møder og var den, der foreslog, at den nye danske unionskritiske bevægelse kunne hedde JuniBevægelsen for at fastholde det danske nej.

I sine sidste år genoptog Nygaard sin faglige karriere med it-foredrag verden rundt. Det var Nygaard som sammen med en kollega, Ole-Johan Dahl, opfandt det objektorienterede edb-sprog «Simula«, som i dag er den mest udbredte stilart til komplekse programmeringsopgaver.

En overgang var Kristen Nygaard gæsteprofessor på Matematisk Institut på Aarhus Universitet, hvor han også er udnævnt til æresdoktor.