Minneord fra Tromsø Nei til EU

Tidligere leder i Nei til EF (fra 1991) og medlem av rådet i Nei til EU, professor Kristen Nygaard, døde plutselig 10. august. Vi i Tromsø Nei til EU minnes ham spesielt fra 1993, da Kristen Nygaard og Gunhild Johansen var hovedtalere 1. mai. Seinere besøkte han oss i 1999 ved 5-årsjubileet for Nei-seieren ved folkeavstemninga. Vi så fram til å ha ham som gjest ved Troms Nei til EU sin Nord-Norgekonferanse i Tromsø, 28. september, som holdes i høve 30-årsdagen for seieren i folkeavstemninga om norsk EEC-medlemsskap 25. september 1972. Nå er han ikke lenger blant oss, men han vil bli husket som en fagperson med brei orientering i realfagene og med spissytelser i matematikk og informasjonsteknologi. For oss i Nei til EU, som driver tverrpolitisk enhetsarbeid, framsto han som en politisk progressiv person, en strateg som har stor andel i at Norge har holdt seg utenfor Europa-unionen.

Han var ualminnelig kontaktskapende, informativ og forutseende. Jeg minnes hvordan han i 1993, stående ute i surværet, forklarte undertegnede taktikken som ledelsen i regjeringspartiet (da hans eget) kom til å bruke foran folkeavstemninga i 1994; det bekjente «svenskesuget». Til Standpunkt, Nei til EU si avis, sa han like før han døde: «Nei til EU har halde ved like grunnlaget og står klar til å blåse liv i nei-fronten når det trengst».

- Torstein Engelskjøn
  sekretær i Tromsø Nei til EU
  12. august 2002