Oppgaver, problemer,planer
Tasks, problems, plans

{H-spalte}

Some have told me that it is not necessary to write pages like these in Norwegian since practically all Norwegians speak the World Language (some even BBC English). My opinion is that national languages also should be used in the important new medium of the Internet, and the choice be determined in each special case.The pages are under construction and will be revised and extended. A few selected links to individual pages are given in the middle column.

If you are interested you may read the page "Problems and plans for the site"

 

Noen sier at jeg bør sløyfe den like-behandlingen som jeg gir norsk språk, siden praktisk talt alle her i landet forstår det jeg av høflighetsgrunner kaller "verdensspråket". Jeg er ikke enig. Jeg mener at en skal bruke sitt eget språk også i det stadig viktigere mediet som Internett er, og la språkvalget bli bestemt av det praktiske i hvert enkelt tilfelle.

Lenker til en del enkelt-sider er gitt i høyre spalte.Hvis du er interessert kan du se på siden "Problemer og planer for hjemmesidene"

 

Noen lenker/Some links:

How Object-Oriented Programming started

Selected Publication Llist

Advice to Young Researchers in Informatics (IRIS 1996)

What is the BETA object-oriented programming language?

The "No to EU"-Battle

CVs (Shortest version above)
Long Version (for Users to Select from)

Oppsummering av EU-kampen. Avskjedtale på Nei til EUs landsmøte i juni 1995.

"Samholds-Norge eller Markeds-Norge?", en politisk plattform ved Kristen Nygaard og Anne K. Grimsrud (Mai 1997).

 

 

 

{V-spalte}
{Bunnspalte 740}
{Bunnfelt 480}